Samuel traver seg inn til det Svenske Championatet;)