En stollt gutt, hunden og alle premiene
Foto: Hotsteps