English
 

* Forvert!Kennel Hotsteps har fra tid til annen hunder som kan settes ut på for. Dette kan gjelde både voksne hunder og valper.

Å være fôrvert innebærer at oppdretter beholder rettigheter til å ha kull på tispa eller holde igjen avelsretter på hannhunden.

HVORFOR FÔRVERTSAVTALE?
Fra oppdretters ståsted er det en måte å ha et større avlsmateriale og kunne drive med streng seleksjon, dvs velge ut kun de med best temperament og sunnhet uten å ha masse hunder hjemme.

Fra fôrvertens ståsted er det en måte å få den beste hunden i et kull, få tett oppfølging, mm.

HVEM EIER HUNDEN?
Fôrvert overtar hunden gratis, men oppdretter blir stående som eier inntil vilkårene i kontrakten er oppfylt. Vi bruker norsk kennelklubbs forvertsavtale. Hvis vi ikke vil bruke hunden i avl, tilbyes selvfølgelig forverten hunden. Men om hunden ikke oppfyller våre krav til å brukes i avl , vil fôrvert måtte overta hunden med avlssperre.

HVEM BETALER HVA?
Oppdretter betaler for alle helsetester (HD-røntgen og øyenlysning), for utstillinger hvor vi melder på hunden, for alle utgifter i forbindelse med parring, drektighet og fødsel, samt valpestell.

Fôrverten betaler forsikring(m/vetrinærforsikring), vaksiner, fôr, kurs, utstyr til daglig bruk, konkurranser som de deltar på og utstillinger som de melder på.

HVOR SKAL VALPENE VÆRE?
Vi ønsker at tispen skal være hos oss, fra ca. 1 uke før valpene blir født til valpene er leveringsklare. Tispen vil også være hos oss ved parring.

Grunnen til dette er at vi skal ta det økonomiske og det praktiske ansvaret. Vi ønsker at hunder som blir født hjemme hos oss skal preges på samme måte og det er også viktig å bli kjent med dem for å kunne finne rett valp til rett eier. Det er tross alt temperamentet og personligheten til valpen som er viktigst når man skal få nytt familiemedlem, det det kan vi ikke vurdere ut i fra bilder eller korte besøk.

Vi ønsker også selvfølgelig tett kontakt med de nye valpekjøperne. De kommer hjem til oss og ser på valpene og blir kjent med oss og vi med dem - det hadde ikke falt naturlig hvis valpene var et annet sted.

HUSK!
Hvis du vil være fôrvert, så bli godt kjent med oppdretteren før du går inn på noen avtaler. Snakk med andre som er fôrverter og lytt til deres erfaringer på godt og vondt. Ikke skriv under på noe du ikke er enig i for å få gratis hund eller fordi dette er den eneste måten å få DEN hunden på! Og tenkt nøye gjennom hva du vil med en slik avtale før du skriver under- så har du fordeler av den også!

Ved interesse for å være forvert ta kontakt på telefon (97 98 76 11) eller på mail (kennelhotsteps@gmail.com) for mer informasjon;))

 
 
Kennel Hotstep's
Ingunn Morseth og Bjørn Granøien, Nystu, 7387 Singsås
t:72435280, m:97987611
E-mail

Innhold © Ingunn Morseth og Bjørn Granøien